Productes


Equipament per a comunicacions per satèl•lit

  • Antenes Tx/Rx per a estacions terrenals
  • Antenes per a unitats mòbils SNG / DSNG
  • Mescladors digitals (up/down converters),
    amplificadors SSPA, LNAs, LNBs
  • Modems
  • Radiocomunicacions
  • Software de telecomunicacions

Productes   ||   Galeria d'imatges